Từ 12.000.000 triệu/năm
Mức phí 33.000 đ/ngày
Độ tuổi tham gia 5 - 65 tuổi

Giải pháp gia tăng bảo vệ

 • Chữa bệnh nan y
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Bảo hiểm tử vong/thương tật
 • Giá trị Hoàn lại lên đến 364.000.000đ
 • Mức chi trả bảo hiểm lên đến 1.500.000.000đ
Từ 18.000.000 triệu/năm
Mức phí 49.000 đ/ngày
Độ tuổi tham gia 5 - 65 tuổi

Giải pháp gia tăng bảo vệ

 • Chữa bệnh nan y
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Bảo hiểm tử vong/thương tật
 • Giá trị Hoàn lại lên đến 584.000.000đồng
 • Mức chi trả bảo hiểm lên đến 1.900.000.000đ
Từ 30.000.000 triệu/năm
Mức phí 89.000 đ/ngày
Độ tuổi tham gia 5 - 65 tuổi

Giải pháp gia tăng bảo vệ

 • Chữa bệnh nan y
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Chăm sóc Sức Khỏe : 1 tỷ đồng.
 • Giá trị Hoàn lại lên đến 870.000.000đồng
 • Mức chi trả bảo hiểm lên đến 3.000.000.000đ

Hãy để chúng tôi liên lạc với bạn

Nhận cập nhật sự kiện khuyến mãi

Chúng tôi trên mạng xã hội