Từ 0 triệu/năm
Phí BH vật chất cơ bản 1,55%
Số chỗ ngồi Đến 24 chỗ

Giải pháp gia tăng bảo vệ

 • Sửa chữa tại garage tự chọn
 • Bảo hiểm mất cắp bộ phận
 • Bảo hiểm thủy kích
 • Chi phí thuê xe trong thời gian sửa chữa xe
 • Không khấu hao phụ tùng vật tư thay mới
 • Xe hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam
 • Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cho xe lưu hành tạm
 • Thiệt hại vật chất cho xe miễn thuế và xe tạm nhập
 • Bảo hiểm cho xe sử dụng đào tạo tập lái
Từ 0 triệu/năm
Phí BH vật chất cơ bản 1,55%
Số chỗ ngồi Đến trên 25 chỗ

Giải pháp gia tăng bảo vệ

 • Sửa chữa tại garage tự chọn
 • Bảo hiểm mất cắp bộ phận
 • Bảo hiểm thủy kích
 • Chi phí thuê xe trong thời gian sửa chữa xe
 • Không khấu hao phụ tùng vật tư thay mới
 • Xe hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam
Từ 0 triệu/năm
Phí BH vật chất cơ bản 1,55%
Số chỗ ngồi Đến trên 25 chỗ

Giải pháp gia tăng bảo vệ

 • Sửa chữa tại garage tự chọn
 • Bảo hiểm mất cắp bộ phận
 • Bảo hiểm thủy kích
 • Chi phí thuê xe trong thời gian sửa chữa xe
 • Không khấu hao phụ tùng vật tư thay mới
 • Xe hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam
 • Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cho xe lưu hành tạm
 • Thiệt hại vật chất cho xe miễn thuế và xe tạm nhập
 • Bảo hiểm cho xe sử dụng đào tạo tập lái
Từ 0 triệu/năm
Phí BH vật chất cơ bản 1,55%
Số chỗ ngồi Đến trên 30 chỗ

Giải pháp gia tăng bảo vệ

 • Sửa chữa tại garage tự chọn
 • Bảo hiểm mất cắp bộ phận
 • Bảo hiểm thủy kích
 • Chi phí thuê xe trong thời gian sửa chữa xe
 • Không khấu hao phụ tùng vật tư thay mới
 • Xe hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam
 • Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cho xe lưu hành tạm
 • Thiệt hại vật chất cho xe miễn thuế và xe tạm nhập

Hãy để chúng tôi liên lạc với bạn

Nhận cập nhật sự kiện khuyến mãi

Chúng tôi trên mạng xã hội