• Giới thiệu sản phẩm

  Minh họa phí bảo hiểm người 35 tuổi, Nam, Nhóm nghề nghiệp 1

  Bảo bảo tiền tiết kiệm học cho con nhỏ tương lai vào đại học trước mọi rủi ro.

  Bạn có rất nhiều các kế hoạch tài chính cho tương lai và gia đình nhưng vẫn băn khoăn làm cách nào để gia tăng tài sản nhanh chóng bên cạnh phương thức tiết kiệm thông thường. Đặc biệt, với sự biến động không ngừng của cuộc sống cũng như thị trường tài chính, đòi hỏi bạn phải luôn linh hoạt thay đổi, sắp xếp ưu tiên cho các kế hoạch của mình.

 • Mức chi trả bảo hiểm lên đến 3.000.000.000đ.

  • Chữa bệnh nan y : 500 triệu đồng.
  • Tai Nạn : 200 triệu.
  • Chi trả các chi phí y tế 1.000.000.000/bệnh, thương tật/năm.
  • Tiền phòng 3.000.000/ngày, gường người thân 1.000.000/ngày
  • Rủi ro cao nhất : trên 1.3 tỷ - 2.1 tỷ
  • Giá trị Hoàn lại 15 năm : 500.000.000đ
  • Giá trị Hoàn lại 20 năm : 870.000.000đ

  Quyền đảm bảo tăng số tiền bảo hiểm nhân các sự kiện quan trọng: Miễn thẩm định sức khỏe khi có yêu cầu tăng số tiền bảo hiểm nhân các sự kiện đối với người được bảo hiểm như: Kết hôn, sinh con, con học chuyển cấp.

 • ĐIỀU KIỆN THAM GIA
  • Dành cho khách hàng có độ tuổi từ 0 đến 65 tuổi.

TƯ VẤN Phải pháp bảo Hiểm Nhân Thọ Tiết kiệm

Gói bảo hiểm tiết kiệm 89.000đồng/ngày
Mức phí 89.000 đ/ngày
Độ tuổi tham gia 5 - 65 tuổi
Mức chi trả bảo hiểm 3.000.000.000đ

Sản Phẩm Liên Quan

Từ 18.000.000 triệu/năm
Mức phí 49.000 đ/ngày
Độ tuổi tham gia 5 - 65 tuổi

Giải pháp gia tăng bảo vệ

 • Chữa bệnh nan y
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Bảo hiểm tử vong/thương tật
 • Giá trị Hoàn lại lên đến 584.000.000đồng
 • Mức chi trả bảo hiểm lên đến 1.900.000.000đ
Từ 12.000.000 triệu/năm
Mức phí 33.000 đ/ngày
Độ tuổi tham gia 5 - 65 tuổi

Giải pháp gia tăng bảo vệ

 • Chữa bệnh nan y
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Bảo hiểm tử vong/thương tật
 • Giá trị Hoàn lại lên đến 364.000.000đ
 • Mức chi trả bảo hiểm lên đến 1.500.000.000đ

Hãy để chúng tôi liên lạc với bạn

Nhận cập nhật sự kiện khuyến mãi

Chúng tôi trên mạng xã hội