Kiến thức

Bảo hiểm Tai nạn Cao cấp

11.01.2022

Bảo vệ trọn vẹn trước những rủi ro do tai nạn và là nguồn hỗ trợ tài chính vững chắc trên hành trình cuộc sống của bạn và những người thân yêu.

Nâng bước gia đình – Vững bước tương lai
Để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn,
Bạn hãy chủ động bảo vệ cho chính mình và cả gia đình trên mỗi hành trình
Bảo hiểm Tai nạn Cao cấp – Bảo vệ trọn vẹn trước những rủi ro do tai nạn và là nguồn hỗ trợ tài chính vững chắc trên hành trình cuộc sống của bạn và những người thân yêu. 
 


Các điểm nổi bật của sản phẩm

 

 
 
STBH: Số tiền bảo hiểm

(*) Tổng tỷ lệ thanh toán (%) của tất cả các lần chi trả các thương tật do tai nạn không vượt quá 100% Số tiền bảo hiểm và sẽ khấu trừ trước khi chi trả các quyền lợi bảo hiểm tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Điều kiện tham gia

Sản phẩm này dành cho Người được bảo hiểm sản phẩm chính và các thành viên trong gia đình.
Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 75 tuổi
Thời hạn hợp đồng: 5 – 75 năm


 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Bảo hiểm nhân thọ

Hãy để chúng tôi liên lạc với bạn

Nhận cập nhật sự kiện khuyến mãi

Chúng tôi trên mạng xã hội